POLITYKA PRYWATNOŚCI

Oski Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegi Dolne 122, 38-700 szanuje prawo użytkowników do
prywatności. Dba ze szczególną troską o ochronę Twoich danych osobowych oraz stosuje
odpowiednie rozwiązania technologiczne i prawne zapobiegające ingerencji w Twoją
prywatność jako swojego Klienta. Dążymy do tego, aby każdy nasz Klient korzystający z
usług i odwiedzający nasze strony internetowe, sklep on-line oraz powierzający nam w inny
sposób swoje dane osobowe, czuł się w pełni bezpiecznie. Czasami poprosimy o podanie
Twoich danych osobowych. Zapoznaj się z naszymi zasadami Polityki Prywatności.
1. W formularzach kontaktu prosimy o podanie Twoich danych osobistych, takich jak:
imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej. Na podstawie Twojej zgody
kontaktujemy się w celu przedstawienia naszej oferty, doradztwie przy wyborze
najlepszego rozwiązania dla Ciebie.
2. Jeżeli w formularzu udzielono zgody na przesyłanie informacji marketingowych,
wysyłać będziemy Tobie informacje o nowych usługach, serwisach, konkursach i
prowadzonych ankietach. Pamiętaj, że zgodę na otrzymywanie informacji
marketingowych możesz w każdej chwili odwołać oraz zgoda ta jest dobrowolna.
3. W celu wykonania umowy z nami przetwarzamy szereg danych takich imię,
nazwisko, miejsce zamieszkania, numer NIP, adres mail, numer karty kredytowej,
numer telefonu. Zapewniamy pełną poufność tych danych.
4. Gromadzimy dane takie jak adresy IP Użytkownika, Cookies (tzw. ciasteczka),
informacja o przeglądarce użytkownika. Link do Polityki Cookies znajdziesz na
naszej stronie www. 5. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy,
że administratorem danych osobowych jest Oski Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegi
Dolne 122, 38-700 (dalej jako Pensjonat), kontakt do inspektora danych osobowych
info@lawortaski.pl lub na adres Spółki.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi hotelowej – na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
6. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r., jeżeli udzielono zgody marketingowej.
7. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją prawnie uzasadnionych
interesów na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f
8. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
9. Dane osobowe przechowywane będą do wygaśnięcia roszczeń z umowy, a w
przypadku zgody marketingowej, do jej odwołania,
10. Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wnioski dotyczące tych uprawnień należy składać pisemnie na adres
e-mail: info@lawortaski.pl lub pocztą na adres: Oski Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegi
Dolne 122, 38-700 l
11. Posiada Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania może
skutkować niemożliwością wykonania umowy noclegowej.
13. W przypadku zmiany naszej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie
modyfikacje w treści, o czym poinformujemy na naszych stronach.